Psykoterapimottagningen KBT Rummet Malmö

  

Om Psykoterapimottagning
KBT Rummet MalmöKontakt


Psykoterapimottagning KBT Rummet Malmö
Stortorget 6 D, 21134 Malmö. 

Du kan skicka remiss till mottagningen eller via e-tjänst "Egen vårdbegäran” på 1177.

Du är välkommen att ringa för mer information
telefon: 072 4471432
mejl: elma@kbtrummet.com

Kontakt
Här erbjuds individuella samtal utifrån

  • KBT (Kognitiv beteendeterapi)
  • PE (Prolonged Exposure eller förlängd exponering) 
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing eller ögonrörelse terapi)

Psykoterapeutisk behandling sker antingen på mottagningen eller på distans via en säker videotjänst.
Behandlingen lämpar sig för såväl ungdomar, vuxna som äldre och även barn från 16 år tas emot om det bedöms lämpligt utifrån situation och problematik.

Terapimetoder som erbjuds  KBT

KBT är ett samlingsnamn för flera vetenskapliga evidens beprövade terapier. KBT har bevisat effekt vad gäller att komma till rätta med olika problembeteenden så som depression, nedstämdhet, ångest, fobier, stress och utmattning osv. PE

Prolonged exposure (PE) är en effektiv behandling som rekommenderas som förstahandsval från Socialstyrelsen vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).     EMDR

EMDR är en evidensbaserad behandlingsmetod som visat goda resultat vid behandling av posttraumatisk stress (PTSD).


Post
Samtal
Karta
Om